Zarząd Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej przedstawia projekt strategii dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej na lata 2021-2025, który w czerwcu 2021 roku podlega konsultacjom z członkami stowarzyszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem i wspólnej dyskusji na jednym z czterech spotkań konsultacyjnych.

S T R A T E G I A  R O Z W O J U  D O T na lata 2021-25

Terminy i miejsce spotkań konsultacyjnych:

16. czerwca godz. 10.30 Twierdza Srebrna Góra – ul. Kręta 4

21. czerwca godz. 10.30 Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – ul. Matejki 28

23. czerwca godz. 10.30 Hotel Novotel City Wrocław – ul. Wyścigowa 32

28. czerwca godz. 10.30 Zamek Kliczków – Kliczków 8