OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dolnośląska Organizacja Turystyczna informuje o przedłużeniu temrinu przetargu: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.02.2018 Ogłoszenie o zmianie terminu skkładania ofert_26022018wczysta    

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wrocław: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 633997-N-2017 Data: 20/12/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Krajowy numer identyfikacyjny 932116764, ul. Swidnicka   44, 50-027  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 717939724, 603250365, e-mail sara.stankiewicz@dot.org.pl, jakub.feiga@dot.org.pl, faks 717939728. Adres strony internetowej (url): www.dot.org.pl SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) […]