PROJEKTY UNIJNE

 

1503362_1567511393501858_3582270732113391017_nCAVA – Competences for Added Value Agro-food Micro-Productions: Entrepreneurial Development
in Rural Areas
We wrześniu 2014 roku DOT rozpoczęła realizację projektu CAVA. Partnerami w projekcie są
podmioty z Włoch (lider projektu: Cefal), a także Polski, Chorwacji, Belgii, Francji i Rumunii. Udział
DOT w projekcie to 31.781 EUR, z czego UE refunduje 28.602,90 EUR wydatków. Wartość całego
projektu to 449.522 EUR. Projekt potrwa do 31.08.2017 roku.

ecrr_for_combinationsProjekt ECRR to pierwsza inicjatywa rozwoju regionalnego w Europie Środkowej, która ma na celu wykorzystanie bogatego dziedzictwa Reformacji. Korzystając z wzrastającego światowego zapotrzebowania na oferty turystyczne związane z reformacją, ECRR stworzy pierwszą ponadnarodową sieć połączeń kulturowych. Kolejnym krokiem będzie  ubieganie się o uznanie szlaku przez Radę Europy. Stworzona oferta która koncentrować się będzie na dziedzictwie Reformacji w Europie Środkowej. pozwoli odblokować inwestycje i przyciągnie więcej turystów do Europy Środkowej. Więcej Informacji o projekcie na http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ECRR.html

Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko  Czeskiego „ Wspólne Dziedzictwo”

Nazwa Programu:  INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Beneficjenci :          Lider Projektu-   Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz partnerzy:

                    Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,  Stowarzyszenie Region Beskidy,

                                  Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza , Destinační společnost

                                   Východní Čechy,  Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu,  Královéhradecký kraj,

                                   Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.,  Regionální rada rozvoje a spolupráce se

                                   sídlem v Třinci, Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu,

                                   Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

                                 

Wartość projektu:                2 240 567,43 Euro

Wartość dofinansowania:  1 904 482,31 Euro

Cel strategiczny projektu:  Stworzenie trwałej, zintegrowanej sieci współpracy w zakresie działań promocyjnych turystyki na obszarze polsko – czeskiego  pogranicza opartej na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowych poprzez wsparcie środowiska / branży turystycznej, tworzenie i promocję produktów turystycznych, inicjowanie łączenia istniejących szlaków turystycznych w szlaki transgraniczne, integrację istniejących ofert w kompleksowe transgraniczne pakiety turystyczne pogranicza, co prowadzić będzie do wydłużenia pobytów turysty na tym obszarze oraz do podniesienia atrakcyjności istniejącego bogactwa kulturowego i przyrodniczego oraz prezentację wspólnego dziedzictwa poprzez rekonstrukcje jako oferty turystycznej.

Cel to również wykreowanie obszaru polsko-czeskiego pogranicza jako atrakcyjnej destynacji turystycznej dla turystów z Polski, Czech i innych państw.

Czas trwania projektu:        01.01.2017- 30.06.2020

Platforma E Usług Publicznych Dolnego Śląska

Nazwa projektu: Platforma e-Usług Publicznych Dolnego Śląska (PEUP)
Nazwa beneficjentów (konsorcjum): Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Fundacja Informatyki i Zarządzania, Instytut Nauki i Techniki Stipendium
Wartość projektu: 5 746 089,00 PLN
Wartość dofinansowania: 4 884 175,65 PLN

Projekt zakłada stworzenie platformy umożliwiającej obywatelom dostęp przez Internet do usług publicznych. Realizacja umożliwi spełnienie celu głównego Działania 2.1.1 Poddziałania 2.1.1 E usługi publiczne – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, którym jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych poprzez wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) na terenie województwa dolnośląskiego oraz poprawę wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców.
Okres realizacji Projektu: 01.11.2016 – 30.06.2018 r.