PROJEKTY UNIJNE

 

1503362_1567511393501858_3582270732113391017_nCAVA – Competences for Added Value Agro-food Micro-Productions: Entrepreneurial Development
in Rural Areas
We wrześniu 2014 roku DOT rozpoczęła realizację projektu CAVA. Partnerami w projekcie są
podmioty z Włoch (lider projektu: Cefal), a także Polski, Chorwacji, Belgii, Francji i Rumunii. Udział
DOT w projekcie to 31.781 EUR, z czego UE refunduje 28.602,90 EUR wydatków. Wartość całego
projektu to 449.522 EUR. Projekt potrwa do 31.08.2017 roku.

ecrr_for_combinationsProjekt ECRR to pierwsza inicjatywa rozwoju regionalnego w Europie Środkowej, która ma na celu wykorzystanie bogatego dziedzictwa Reformacji. Korzystając z wzrastającego światowego zapotrzebowania na oferty turystyczne związane z reformacją, ECRR stworzy pierwszą ponadnarodową sieć połączeń kulturowych. Kolejnym krokiem będzie  ubieganie się o uznanie szlaku przez Radę Europy. Stworzona oferta która koncentrować się będzie na dziedzictwie Reformacji w Europie Środkowej. pozwoli odblokować inwestycje i przyciągnie więcej turystów do Europy Środkowej. Więcej Informacji o projekcie na http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ECRR.html

Dolnośląska Organizacja Turystyczna we Wrocławiu wraz z niemieckim partnerem Związkiem Przedsiębiorstw Komunikacyjnych Górnych Łużyc i Dolnego Śląska w Bautzen (Verkehrsverbund Oberlausitz – Niederschlesien) realizuje projekt NEISSE:GO / NYSA:GO ze środków Programu Operacyjnego Interreg Polska – Saksonia 2014-2020. Projekt rozpoczął się w październiku 2016 i będzie trwać do czerwca 2019 roku.
Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego od 2012 roku na stronie czeskiej i niemieckiej portalu NEISSE:GO/NYSA:GO poprzez włączenie polskiego obszaru Euroregionu w celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom i gościom w trójstytku państw kompleksowego i całościowego korzystania z portalu.
Dzięki interaktywnemu systemowi wyszukiwania portal znacznie ułatwi planowanie podróży turystom i mieszkańcom na obszarze powiatów bolesławieckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego oraz miasta Jelenia Góra. Dodatkowo witryna będzie oferować informacje odnośnie sieci szlaków turystycznych, rowerowych, rezerwatów przyrody, atrakcji turystycznych, instytucji kulturalnych, wydarzeń kulturalnych, miejsc noclegowych i gastronomicznych.

Platforma E Usług Publicznych Dolnego Śląska

Nazwa projektu: Platforma e-Usług Publicznych Dolnego Śląska (PEUP)
Nazwa beneficjentów (konsorcjum): Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Fundacja Informatyki i Zarządzania, Instytut Nauki i Techniki Stipendium
Wartość projektu: 5 746 089,00 PLN
Wartość dofinansowania: 4 884 175,65 PLN

Projekt zakłada stworzenie platformy umożliwiającej obywatelom dostęp przez Internet do usług publicznych. Realizacja umożliwi spełnienie celu głównego Działania 2.1.1 Poddziałania 2.1.1 E usługi publiczne – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, którym jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych poprzez wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) na terenie województwa dolnośląskiego oraz poprawę wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców.
Okres realizacji Projektu: 01.11.2016 – 30.06.2018 r.