Statut DOT

Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Statut Dolnośląskiej organizacji turystycznej

Do statutowych zadań Stowarzyszenia należy szeroko pojęta promocja Dolnego Śląska, jako regionu posiadającego doskonałe położenie na pograniczu z Niemcami i Czechami, również jako regionu charakteryzującego się zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych pomników historii i kultury śląskiej. Celem naszych działań jest promocja regionu i tworzenie pozytywnego wizerunku Dolnego Śląska jako krainy wartej odwiedzenia i zwiedzenia, regionu atrakcyjnego dla turystów.
Główny cel statutowy DOT – wspieranie rozwoju turystyki oraz prowadzenie promocji Dolnego Śląska – realizowany jest poprzez takie działania jak:

  • kreowanie pozytywnego z punktu widzenia turystyki wizerunku regionu w kraju i za granicą
  • organizowanie i rozwijanie działań na rzecz promocji turystycznej Dolnego Śląska i rozwoju turystyki
  • stworzenie zintegrowanego, regionalnego systemu informacji turystycznej
  • badania i analizy ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku
  • inicjowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej
  • szkolenia i doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki
  • inspirowanie i współudział w tworzeniu lokalnych organizacji turystycznych w gminach i powiatach

 

Na realizację tych zadań pozyskujemy środki z dotacji budżetowych na zadania zlecone, przyjmujemy zlecenia na działalność promocyjną na rzecz firm branży turystycznej. Dzięki pozyskiwanym funduszom możemy prowadzić działalność promocyjną regionu, uczestniczymy w krajowych i zagranicznych targach turystycznych, przygotowujemy wydawnictwa promocyjne, organizujemy podróże studyjne dla dziennikarzy lub zagranicznych biur podróży, a także podejmujemy szeroką działalność szkoleniową i edukacyjną na rzecz doskonalenia kadr dla potrzeb turystyki.

 

Zapraszamy na Dolny Śląsk