Patronaty DOT

Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Dolnośląska Organizacja Turystyczna obejmuje patronatem wydarzenia turystyczne i kulturalne oraz rekomenduje przedsięwzięcia do objęcia patronatem przez Polską Organizację Turystyczną.

Z wnioskiem o objęcie wydarzenia patronatem występuje jego organizator. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, o patronat należy występować każdorazowo.

1. Wniosek

1)      Zasady przyznawania patronatów.

Regulamin przyznawania patronatów Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (pobierz)

2)      Wniosek do pobrania.

Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego (pobierz)

3)      Dostarczenie wniosku.

a) poczta elektroniczna (biuro@dot.org.pl);

b) droga pocztowa (Dolnośląska Organizacja Turystyczna /ul. Świdnicka 44/50-027 Wrocław);

c) osobiście w biurze DOT.

Kontakt:  
Elwira Myśliwy – tel. 71 793 97 28 / elwira.mysliwy@dot.org.pl

2. Korzystanie z patronatu – logotyp DOT:

wersja achromatyczna PNG

wersja achromatyczna PDF

wersja monochromatyczna PNG

wersja monochromatyczna PDF

wersja kolorowa PNG

wersja kolorowa PDF