• W dniach 18-19 maja 2022 r. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu była organizatorem międzynarodowej konferencji  „Best Practice in Accessible Tourism. Case Study of V4 Countries”. Turystyka dostępna to umożliwienie dostępu do rekreacji i wypoczynku wszystkim osobom, bez względu na ich ograniczenia np. wynikające z niepełnosprawności czy z wieku.
    Książka skupia się na przedstawieniu dobrych praktyk w turystyce dostępnej w każdym z krajów wyszehradzkich: Polsce, Czechach, Węgrzech i Słowacji, przy uwzględnieniu wszystkich typów  obiektów turystycznych, podzielonych na trzy grupy: kulturalne atrakcje turystyczne, przyrodnicze atrakcje turystyczne oraz obiekty świadczące usługi turystyczne.

Best Practice in Accessible Tourism. Case Study of V4 Countries

  • W lipcu 2022 Instytut Rozwoju Terytorialnego opublikował dokument opracowany w ramach międzynarodowego projektu pt. HealingPlaces – Zwiększanie możliwości zarządzania środowiskiem w celu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa naturalnego miast i regionów uzdrowiskowych Europy Środkowej jako siły napędowej rozwoju lokalnego i regionalnego, realizowanego w IRT w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

Kierunkowy Plan Działania dla zrównoważonego zarządzania i wykorzystania zasobów wód leczniczych w województwie dolnośląskim

  • Kwiecień 2022 – Na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej firma Selectivv wykonała badanie ruchu turystycznego w polskich gminach górskich w trzech ostatnich sezonach zimowych. Wyniki zostały zaprezentowane przez DOT podczas Otwarcia sezonu turystycznego na Dolnym Śląsku 22.04.2022 w Wałbrzychu. Zapraszamy do pobrania wyników w formie prezentacji

Badanie ruchu turystycznego w sezonach zimowych – Dolny Śląsk

Badanie ruchu turystycznego w sezonach zimowych – Dolny Śląsk skrót

  • Kwiecień 2022 – Dolnośląska Organizacja Turystyczna wspólnie zebrała dane dotyczące wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego. Dane te zostały zaprezentowane podczas Otwarcia sezonu turystycznego na Dolnym Śląsku 22.04.2022 w Wałbrzychu

Polski Bon Turystyczny – Dolny Śląsk – skrót

Polski Bon Turystyczny – Dolny Śląsk

  • W marcu i kwietniu 2021 roku wspólnie z autorką bloga ZbierajSie.pl przeprowadziliśmy internetowe badanie rowerzystów odwiedzających turystycznie Dolny Śląsk. Zapraszamy do pobrania jego wyników:

Raport z badań „Dolny Śląsk rowerem 2021r.” – prezentacja

Raport z badań „Dolny Śląsk rowerem 2021r.” – pełna wersja raportu

 

 

  • Raport z piątej edycji badania nt. planów i skłonności do podróży mieszkańców 10 krajów europejskich (w tym Polski) opracowany przez European Travel Commission  Pobierz

 

  • Na początku 2021 roku przeprowadziliśmy internetowe badanie turystów na Dolnym Śląsku wskazujące trendy jakie rządziły wyjazdami Polaków w trudnym roku pandemii:

Raport z badania „Dolnośląskie zachwyty 2020”

Skrót raportu z badania „Dolnośląskie zachwyty 2020”

 

Mapy turystyczne:
Atrakcje Dolnego Śląska część północna

Atrakcje Dolnego Śląska część południowa

Atrakcje Dolnego Śląska część zachodnia

 

Mapa atrakcji Dolnego Śląska

 

Trasy Turystyczne Wrocławia – wersja polska

Trasy Turystyczne Wrocławia – wersja angielska

Trasy Turystyczne Wrocławia – wersja niemiecka

 

Logo do pobrania: