BRAK MIEJSC! Zapraszamy na wizytę studyjną pn.,, Innowacyjne metody tworzenia produktu w obiektach agroturystyki i turystyki wiejskiej” w województwie kujawsko-pomorskim.


,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca
w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną i Dolnośląską Organizacją Turystyczną zaprasza do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej pn.,, Innowacyjne metody tworzenia produktu w obiektach agroturystyki i turystyki wiejskiej” w województwie kujawsko-pomorskim.

Wizyta studyjna skierowana jest do osób:

– z województwa wielkopolskiego (5 miejsc),

– z województwa dolnośląskiego (5 miejsc),

– z województwa zachodniopomorskiego (5 miejsc)

– z województwa kujawsko-pomorskiego (5 miejsc)

pracujących w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej (zarówno właściciele i osoby zatrudnione) oraz osób zamierzających rozpocząć pracę w ww. sektorze.

Termin wizyty: 7-8 października 2020 r.

Warunki uczestnictwa:

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który prosimy zeskanować  i przesłać na wskazane poniżej adresy email do dnia 30 września 2020 r.

Rekrutacją osób z województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego zajmuje się  Wielkopolska Organizacja Turystyczna, adres email: projekty@wot.org.pl.

Rekrutacją osób z województwa kujawsko-pomorskiego zajmuje się: Kujawsko -Pomorska Organizacja Turystyczna, adres email: m.lewandowska@k-pot.pl

 Rekrutacją osób z województwa dolnośląskiego zajmuje się: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, adres email: marek.janczyszyn@dot.org.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA -> formularz zgłoszenia
Oryginały zgłoszeń będą zbierane podczas wyjazdu.
BRAK MIEJSC! 

O wyborze uczestników wyjazdu studyjnego decyduje kolejność zgłoszeń osób pracujących już w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz osób zamierzających rozpocząć pracę
w tych sektorach. Udział w wyjeździe studyjnym wymaga podpisania wszystkich oświadczeń/zgód zawartych w formularzu. Z osobami, które zakwalifikują się do wyjazdu skontaktujemy się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna pokrywa koszty: transportu w miejscu odbywania wizyty studyjnej, noclegu, wyżywienia podczas wizyty,

Planowany program wyjazdu studyjnego:

7 października 2020 r.

10:30 Dworzec PKP Bydgoszcz Główna- przywitanie gości

11:30 Agroturystyka ekoGościniec Pachotówko w Gzinie, położonym na terenie Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych. Gościniec prowadzony jest z poszanowaniem natury i ekologii, a gospodarze dokładają starań, aby kuchnia oferowana gościom w całości pochodziła z ich zbiorów i spiżarni.

12:30 Agroturystyka Gzinianka- Green House w Gzinie (Zagroda edukacyjna), jest zbudowana z miłości do natury, pasji do jedzenia i chęci stworzenia pięknego i niecodziennego miejsca. Gospodarstwo słynące z lokalnej kuchni i nagród oraz wyróżnień przyznawanych                                   w konkursach kulinarnych.

– lunch

15:00 Toskania Kociewska – Gospodarstwo ekologiczne w Dolinie Dolnej Wisły

– prelekcja: Gospodarstwa opiekuńcze, co to takiego?

(Gospodarstwa opiekuńcze to forma gospodarowania polegająca na łączeniu działalności rolniczej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia często osobami starszymi czy niepełnosprawnymi intelektualnie lub ruchowo. Najważniejszą cechą charakterystyczną tych gospodarstw jest wykorzystywanie potencjału gospodarstwa rolnego do prowadzenia działań
o charakterze terapeutycznym, opiekuńczym i integracyjnym celem włączenia społecznego osób przebywających w danym gospodarstwie opiekuńczym.)

– przy okazji można dowiedzieć się, czym jest onoterapia, czyli terapia wspomagająca przy udziale osłów.

– warsztat z robienia pizzy pod okiem włoskiego specjalisty

18.30 Przystanek Tleń (nocleg)

20:00 Biesiada w Browarze Przystanek Tleń z kuchnią borowiacką w tle oraz opowieściami, jak to od jednej rozmowy przy kuflu powstał browar rzemieślniczy, którego piwa niemal,
co roku wracają z nagrodami z Konkursu Piw Rzemieślniczych.

 

8 października 2020 r.

8:30 śniadanie

10:00 wyjazd

10:30 Gacanek- Agroturystyka i Galeria Sztuki w samym centrum Borów Tucholskich. Wyróżnikiem gospodarstwa są obiekty nawiązujące wyglądem do tradycyjnej zabudowy XVII-wiecznej zagrody borowiackiej. Magia i malowniczość tego miejsca sprawiają, że miejsce
to jest chętnie odwiedzane przez artystów, malarzy, pisarzy.

11:40 Wioska Górnicza, czyli jak na północy Polski wydobywano węgiel brunatny.
A wszystko zaczęło się od dziury w ziemi i zapadnięcia się domu. Obecnie jest to jedna
z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Borach Tucholskich.

– obiad

15:00 Bydgoszcz, dworzec PKP