Informacja nt obostrzeń w podróżach w wybranych krajach

Przedstawiamy informację Polskiej Organizacji Turystycznej (aktualną na dzień 5.03.2021) nt obostrzeń wynikających z pandemii Covid-19 na rynkach zagranicznych, gdzie POT prowadzi działania Informacja o obostrzeniach_rynki zagraniczne_stan na 05.03.21