Nowy kierunek na UWr „Prawo w turystyce”

Szanowni Państwo,

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza do uczestnictwa w nowoutworzonych studiach podyplomowych „Prawo w turystyce”. Studia te są przede wszystkim dedykowane pracownikom i kierownikom podmiotów świadczących usługi turystyczne, zatrudnionych m.in. w: biurach podróży, agencjach turystycznych, liniach lotniczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, hotelach i innych bazach noclegowych, a także osobom poszukującym miejsca zatrudnienia w ww. podmiotach

Dzięki uczestnictwie w proponowanych studiach podyplomowych absolwent  otrzyma wysoko wyspecjalizowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie Prawa w turystyce. Uzyska wiedze o podstawowych instytucjach prawnych, kompetencji organów i podmiotów administracji publicznej, a także zdobędzie praktyczne umiejętności w  obszarze m.in. tworzenia umów z zakresu branży turystycznej czy prowadzenia marketingu i komunikacji marketingowej w turystyce oraz zarządzania zasobami ludzkimi i przedsiębiorstwem turystycznym.

Studia w roku akademickim 2023/2024 będą prowadzone w formie zdalnej.

Więcej informacji, zawierających m.in. program studiów, dostępne są  na stronie: NOWOŚĆ-Oferta-Studia-Podyplomowe-Prawo-w-turystyce_22_03_23-1-1.pdf (uni.wroc.pl)

Rekrutacja rozpoczyna się 1 czerwca 2023 r. Link do zasad rekrutacji dostępny jest poniżej:

Rekrutacja – Studia podyplomowe i kursy dokształcające (uni.wroc.pl)