Nabór do projektu Interreg CZ-PL Łączą nas zamki i pałace II Europejski Szlak Zamków i Pałaców

DolnośląskaOrganizacja Turystyczna wraz z partnerami: Destynacją Czechy Wschodnie,Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną, Regionalnym Centrum TurystykiHradec Králové i Centrum Turystyki Kraju Ołomunieckiego złożą wniosek do projektu„Łączą nas Zamki i pałace II” w ramachczesko-polskiego programu Interreg Czechy-Polska.   Celem projektu jest intensyfikacja i usprawnienie promocjizamków i pałaców, które będą zaangażowane w projekt jako elementy wspierająceprodukt transgraniczny. Jest to […]