Nazwa projektu: Platforma e-Usług Publicznych Dolnego Śląska

  Projekt zakłada stworzenie platformy umożliwiającej obywatelom dostęp przez Internet do usług publicznych. Realizacja umożliwi spełnienie celu głównego Działania 2.1.1 Poddziałania 2.1.1 E usługi publiczne – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020., którym jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych poprzez wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) […]