Nazwa projektu: Platforma e-Usług Publicznych Dolnego Śląska

 

Projekt zakłada stworzenie platformy umożliwiającej obywatelom dostęp przez Internet do usług publicznych. Realizacja umożliwi spełnienie celu głównego Działania 2.1.1 Poddziałania 2.1.1 E usługi publiczne – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020., którym jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych poprzez wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) na terenie województwa dolnośląskiego oraz poprawę wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców. Okres realizacji Projektu: 01.11.2016 – 30.06.2018 r. W ramach realizacji Projektu ogłaszamy otwarty nabór na redaktorów Platformy w celu realizacji założeń Projektu (Opracowanie zawartości platformy PEUPDS). Aplikacje prosimy przesyłać na adres biuro@dot.org.pl