Zaproszenie do składania ofert

ze względu na wpływające pytania Zamawiający wyjaśnia: Poprzez „realizację we wskazanych miejscach konsultacji ze zleceniodawcą łącznie 4 spotkań konsultacyjnych z lokalną branżą turystyczną w celu uwzględnienia uwag” należy rozumieć udział Wykonawcy na koszt własny w zorganizowanych na koszt Zamawiającego spotkaniach konsultacyjncyh Wrocław, dnia 08.08.2017 r. Zaproszenie do składania ofert na realizację  usługi opracowania dokumentu „Studium […]