Zaproszenie do składania ofert – zakup ścianki wystawienniczej

Wrocław, dnia 06.03.2018 r.     Zaproszenie do składania ofert na realizację dostawy ścianki promocyjnej wraz z akcesoriami w ramach projektu:  Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska. Dolnośląska Organizacja Turystyczna, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza  do  złożenia  oferty  na  […]