Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia TV Online

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia TV Online w ramach zadania realizowanego w projekcie „Wspólne Dziedzictwo” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA   Ogłoszenie nr 500065725-N-2018 z dnia 27-03-2018 r. Dolnośląska Organizacja Turystyczna: Dostawa sprzętu i oprogramowania do przygotowania utworów audiowizualnych, usługa realizacji utworów audiowizualnych […]