Informacja o zapytaniu ofertowym na system wystawienniczy w ramach projektu „Wspólne Dziedzictwo”

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na realizację “Dostawa zestawu elastycznej ścianki promocyjnej modułowej” w ramach projektu Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska.
Niniejsze zapytanie zostało skierowane do wybranych przez Zamawiającego potencjalnych wykonawców oraz ogłoszone w siedzibie Zamawiającego i na stronie www.dot.org.pl. Ze względu na wartość Zamówienia, nieprzekraczającą kwoty określonej w ustawie z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych, Zmawiający zastosował tryb konkurencyjny udzielania zamówień i wyboru wykonawcy.

pobierz treść zapytania >>>>