Zaproszenie do składania ofert na wydruk i dostawę ulotki prezentującej Europejski Kulturowy Szlak Reformacji (Routes of Reformation)

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na realizację “wydruk i dostawa ulotki” w ramach projektu ECRR “European Cultural Route of Reformation” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Central Europe.
Niniejsze zapytanie zostało skierowane do wybranych przez Zamawiającego potencjalnych wykonawców oraz ogłoszone w siedzibie Zamawiającego i na stronie www.dot.org.pl. Ze względu na wartość Zamówienia, nieprzekraczającą kwoty określonej w ustawie z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych, Zmawiający zastosował tryb konkurencyjny udzielania zamówień i wyboru wykonawcy.
Szczegółowe informacje o zapytaniu ==>