XXX Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna w dniu 24 czerwca 2019 roku

XXX Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna w dniu 24 czerwca 2019 roku Szanowni Państwo, Zgodnie z Uchwałą nr 570/2019 Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 05 czerwca 2019 roku uprzejmie informuję, że w dniu 24 czerwca 2019roku odbędzie się XXX Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna, na […]