Analiza potrzeb szkoleniowych dolnośląskiej branży turystycznej

Dolnośląska Organizacja Turystyczna w ramach zadania pod nazwą „Podnoszenie kwalifikacji kadr turystycznych Dolnego Śląska – analiza potrzeb” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego wykonała analizę potrzeb szkoleniowych dolnośląskiej branży turystycznej w 2019 roku. Analiza ta posłuży opracowywaniu oferty szkoleniowej dla dolnośląskiej branży turystycznej na najbliższe lata. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:

Analiza potrzeb szkoleniowych dolnośląskiej branży turystycznej