Konferencja: Podstawy prawne funkcjonowania turystyki w Polsce w kontekście doświadczeń DOT

Konferencja on line „Podstawy prawne funkcjonowania turystyki w Polsce i w Europie w kontekście praktycznych doświadczeń 20 lat funkcjonowania Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej” przybliży nam realia w jakich funkcjonują podmioty zajmujące się promocją polskiej turystyki. Zapraszamy przedsiębiorców, samorządy i organizacje pozarządowe. Wysłuchamy prelegentów, a za pośrednictwem komentarzy pod transmisją porozmawiamy o praktycznej stronie funkcjonowania promocji Polski.
Organizatorem konferencji jest Dolnośląska Organizacja Turystyczna w ramach projektu realizowanego przez Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych finansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.
 Aby dołączyć o konferencji wystarczy wejść na profil Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 19-go listopada o godz. 10.00.