Pytanie do Członków DOT o zgodę na zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w formie hybrydowej

Ze względu na sytuację w branży turystycznej spowodowanej pandemią COVID-19 proponujemy przesunięcie płatności składek dla przedsiębiorców w roku 2021 z 31. stycznia na 31. lipca 2021. W związku z tym konieczne jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków DOT. Planujemy zorganizować to spotkanie w styczniu w formie hybrydowej – część uczestników przyjedzie w uzgodnione miejsce, a część połączy się z nami on line. Aby zorganizować Walne Zebranie w takiej formie potrzebujemy Państwa zgody. Prosimy o wiadomość email na adres: feiga@dot.org.pl czy wyrażacie Państwo zgodę na zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w formie hybrydowej, czy też nie. Odpowiedzi prosimy przesłać w terminie do 21.12.2020r. do godz. 12.00.