Pytanie do Członków DOT o zgodę na zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w formie hybrydowej

Ze względu na sytuację w branży turystycznej spowodowanej pandemią COVID-19 proponujemy przesunięcie płatności składek dla przedsiębiorców w roku 2021 z 31. stycznia na 31. lipca 2021. W związku z tym konieczne jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków DOT. Planujemy zorganizować to spotkanie w styczniu w formie hybrydowej – część uczestników przyjedzie w uzgodnione miejsce, a […]