Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na CERTYFIKAT POT

Dolnośląska Organizacja Turystyczna rozpoczęła realizację kolejnej edycji etapu regionalnego konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Polski – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. do 15.09.2021 za pośrednictwem strony www.konkurs.pot.gov.pl/konkurs właściciele , organizatorzy, lub zarządzający atrakcjami , obszarami, czy imprezami turystycznymi mogą zgłaszać swoje miejsca do konkursu. Serdecznie zachęcamy do udziału.

Zobacz: Regulamin Konkursu – XVIII edycja Certyfikat POT

 

Nagrodą główną w Konkursie dla produktu turystycznego, który został wyróżniony „Złotym Certyfikatem Polskiej
Organizacji Turystycznej” będzie zrealizowanie przez POT krajowej kampanii promocyjnej w roku 2022,
o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł. Harmonogram działań przygotowawczych do kampanii zostanie
opracowany przez POT w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia wyników Złotego Certyfikatu POT. Zasady,
termin i sposób realizacji kampanii promocyjnej oraz jej zasięg określi POT w konsultacji z właściwym ROT
i zarządcą (właścicielem) nagrodzonego produktu. Kampania realizowana będzie przez POT. Sposób
przeprowadzenia kampanii, w tym jej intensywność będą zależne od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Produkty turystyczne wyróżnione Certyfikatem POT (w tym Certyfikat Internautów oraz Certyfikat Specjalny),
zostaną włączone w wybrane działania promocyjne prowadzone przez POT przede wszystkim na rynku
krajowym oraz rynkach objętych działaniami Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej, na
zasadach określonych przez POT, do końca następnego roku kalendarzowego. POT może zdecydować o
wydłużeniu tego terminu. Nasilenie oraz realizacja ww. działań będą zależne od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Wszystkie produkty turystyczne, którym przyznane zostały Certyfikaty POT (w tym Certyfikat Internautów i
Certyfikat Specjalny ) oraz laureat Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej otrzymają zgodę na
posługiwanie się logo Certyfikatu POT 2021 w swoich materiałach promocyjnych, na zasadach określonych przez
POT.

Ceremonia wręczenia Certyfikatów listopad/grudzień 2021 r. (stacjonarnie lub w trybie online w zależności od bieżącej sytuacji pandemicznej).