Zaproszenie na XXXIII Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków DOT

Zgodnie z Uchwałą nr 648/2021 Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 3 września  2021 roku uprzejmie informuję, że w dniu 21 września
2021
roku odbędzie się XXXIII Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna, na które uprzejmie zapraszamy upoważnionego przedstawiciela członka zwyczajnego.

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna odbędzie się w restauracji Karczma Rzym , Wrocław Jarnołtów ul. Jarnołtowska 85b

  • godz. 10:30 – I-szy  termin
  • godz. 10:45 – II-gi   termin

Materiały na XXXIII ZWZSC DOT:

Uchwała Zarządu DOT w sprawie zwołania XXXIII ZWZSC DOT

Porządek obrad na XXXIII ZWZSWC

Protokół z XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków DOT 21.01.2021

Projekt uchwały XXXZWZSC przyjęcie sprawozdania merytorycznego

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE DOT za 2020

Projekt uchwały XXXIIIZWZSC zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za 2020 r

Projekt uchwały XXXIIIZWZSC przyjęcie zmian Regulaminu Komisji Rewizyjnej

Projekt uchwały XXXIIIZWZSC przyjęcie STRATEGII DOT

Projekt uchwały XXXZWZSC przyjęcie planu merytorycznego i finansowego

Plan finansowy  DOT na 2021

Plan merytoryczny DOT 2021

 

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie są także do wglądu w siedzibie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej  ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław