Zapraszamy na VII Konferencję Naukowo-Turystyczną 2022

Zapraszamy na VII Konferencję Naukowo-Turystyczną, która odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w dniach 21-22.10.2022

 

 

 

Jedno z najbardziej prestiżowych i istotnych spotkań przedstawicieli branży, sympatyków, teoretyków i praktyków turystyki w Polsce. Podczas konferencji odbędzie się seria wykładów i prelekcji. Wśród poruszanych tematów pojawią się m.in. zapomniane kościoły barokowe na ziemi kłodzkiej, Bolesławiec, Kraków, uczestnicy poruszą liczne tematy związane z bieżącymi zjawiskami w polskiej turystyce. Drugiego dnia organizatorzy zapraszają na wycieczkę do Kolejkowa – jedną z największych makiet kolejowych na świecie zlokalizowaną w wieżowcu Sky Tower. Zapraszamy do Wrocławia w dniach 21-22 października 2022.

Program pierwszy dzień 21.10.2022
Prezentacje
9.00 – 9.10 Przywitanie gości i uczestników
9.10 – 9.25 Maciej Oziembłowski, Michał Oziembłowski – UP we Wrocławiu, Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek we Wrocławiu: Wybrane atrakcje turystyczne Przemyśla w aspekcie historii miasta
9.25 – 9.40 Anna Żbikowska – SGGW Warszawa: Opakowania w branży turystycznej.
9.40 – 9.55 Grzegorz Tokarczyk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Polski karp – tradycyjnie i innowacyjnie
9.55 – 10.10 Piotr Gryszel – UE Jelenia Góra, Prezes Koła Przewodników Sudeckich Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze: Czy model przewodnictwa górskiego w Polsce odpowiada oczekiwaniom turystów?
10.10 – 10.25 Sylwia Przybylska, Piotr Przybylski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Czy produkty z dodatkiem nasion chia to dobry wybór dla turysty?
10.25 – 10.40 Andrzej Raj i Bartłomiej Jakubowski – Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, i Park narodowy Gór Stołowych z siedziba w Kudowie Zdrój: Wpływ pandemii na ruch turystyczny w Parkach Narodowych Sudetów
10.40 – 10.55 Jarosław Sowizdraniuk – UM Wrocław: Widoki zapierające dech w piersiach – Zadławienie
10.55 – 11.10 Jarosław Sowizdraniuk – UM Wrocław: Mity w udzielaniu pierwszej pomocy
11.10 – 11.25 Andrzej Matysiak – Koło Przewodników Miejskich i Terenowych w Kaliszu: Profesorowie i rektorzy wyższych uczelni związani z Regionem kaliskim na przestrzeni wieków
11.25 – 11.40 Zenon Foltynowicz – UE Poznań i Uniwersytet Międzypokoleniowej Integracji, Nauka i Kultura: Nanotourism – namomateriały i nanotechnologie w turystyce
11.40 – 11.55 Joanna Dziadkowiec – UE Kraków: Usługi gastronomiczne w miastach turystycznych – na przykładzie Krakowa
11.55 – 12.10 Danuta Calińska-Rogala, Stanisław Francuz – Dolnośląska Szkoła Wyższa: Kwalifikacje zawodowe w turystyce
12.10 – 12.25 Dyskusja i Przerwa kawowa
12.25 – 12.40 Witold Hermaszewski – SKPS Wrocław: Bolesławiec atrakcje turystyczne i walory Bolesławca
12.40 – 12.55 Witold Papierniak – SKPS Wrocław Politechnika Wrocławska: Zapomniane kościoły barokowe na ziemi kłodzkiej (Nową Wieś i Różanka)
12.55 – 13.10 Edmund Całus – KPDiS Oddział Wrocławski PTTK: Barokowe epitafia i nagrobki we wrocławskich kościołach wrocławskich ważnym elementem turystycznym
13.10 – 13.25 Maria Śmiechowska – UM w Gdyni: Grzybobranie jako forma sylwaturystyki, czyli co wiemy o grzybach

Sesja równoległa
9.10 – 9.25 Ewa Czarniecka-Skubina – SGGW Warszawa: Rola herbaty w turystyce
9.25 – 9.40 Jerzy Organiściak – Usługi Szkoleniowe i Turystyczne Jerzy Organiściak, Olbrachcice Wielkie 25, 57-200 Ząbkowice Śląskie: Rewitalizacja założenia pałacowo – parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim i przekształcenie go w produkt turystyczny
9.40 – 9.55 Wojciech Mazur – RDLP Wrocław Wydział Ochrony Lasu: Wpływ historycznej produkcji węgla drzewnego na szatę leśną Borów Dolnośląskich i możliwość turystycznego wykorzystania śladów po węglarzach
9.55 – 10.10 Aleksandra Klimczyk – Uniwersytet Wrocławski: Jak ważne jest informowanie o Unii Europejskiej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

drugi dzień 22.10.2022
8.30 – 18.00 Wycieczka terenowa: Manufaktura w Bolesławcu -Bolesławiec Starówka- Kruszyna obiad- Świdnica Kościół Pokoju

Komitet Naukowy
Prof. Grażyna Bortnowska – Zachodniopomorski UT w Szczecinie
Prof. Edmund Cibis – UE we Wrocławiu
Prof. Joanna Dziadkowiec – UE w Krakowie
Prof. Krystyn Chudoba – UP we Wrocławiu
Prof. Ewa Czarniecka-Skubina – SGGW w Warszawie
Prof. Zenon Foltynowicz – UE w Poznaniu
dr inż. Janusz Fuksa – KPDiS Wrocław
Prof. Wojciech Golimowski – UE we Wrocławiu
Prof. Zuzanna Goluch – UE we Wrocławiu
Prof. Piotr Gryszel – UE we Wrocławiu
Prof. Joanna Harasym – UE we Wrocławiu
Prof. Marzena Jeżewska-Zychowicz – SGGW w Warszawie
Prof. Marta Karkalíková – UE v Bratislava, Slovakia
Prof. Tomasz Lesiów – UE we Wrocławiu
Prof. Beata Meyer – Uniwersytet Szczeciński
Prof. Andrzej Okruszek – UE we Wrocławiu
Prof. Maciej Oziembłowski – UP we Wrocławiu
Prof. Sabka Pashova – University of Economics, Varna, Bulgaria
Prof. Jacek Potocki – UE we Wrocławiu
Prof. Maria Śmiechowska – Uniwersytet Morski w Gdyni
Prof. Tadeusz Trziszka – UP we Wrocławiu
Prof. Joanna Wyka – UP we Wrocławiu
Prof. Ryszard Zieliński – UE w Poznaniu
Prof. Anna Żbikowska- SGGW w Warszawie
Prof. Jerzy Żuchowski – UTH w Radomiu
Komitet Organizacyjny
prof. Tomasz Lesiów – przewodniczący
prof. Maciej Oziembłowski
mgr inż. Urszula Kaim – sekretarz
dr Damian Marcinkowski
dr inż. Remigiusz Olędzki
przewodnicy:
Alina Dopart
Andrzej Matysiak
Anna Rotko
Damian Marcinkowski
Danuta Lesiów
Edmund Całus
Grażyna Lisewska
Grzegorz Bednarski
Janina Bednarska
Janusz Fuksa

Kontakt:
tomasz.lesiow@ue.wroc.pl
urszula.kaim@ue.wroc.pl
tel.: 71-3680-427

Udział w konferencji jest odpłatny.

Więcej informacji >>>

Więcej informacji (wersja skrócona) >>>