Konkurs na logotyp i hasło Dolnośląskiej Cyklostrady

Stowarzyszenie Dolnośląska Organizacja Turystyczna z siedzibą we Wrocławiu ogłasza konkurs na logotyp Dolnośląskiej Cyklostrady.

Konkurs  ma  charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć zarówno osoby fizyczne jak osoby prawne. Zadaniem konkursowym jest wymyślenie logotypu głównego Dolnośląskiej Cyklostrady oraz logotypów dziewięciu tras rowerowych wchodzących w skład Cyklostrady:

  • Trasa Doliny Baryczy
  • Trasa Miedziana
  • Trasa Via Regia
  • Trasa Sudecka
  • Trasa Kłodzka
  • Trasa Doliny Nysy Łużyckiej
  • Trasa Doliny Bobru
  • Trasa Kamienna
  • Trasa Złota

Przebieg w/w tras widoczny jest w zasobach Geoportalu Dolny Śląsk:

https://geoportal.dolnyslask.pl/imap/#gpmap=gp109

Prace konkursowe można składać w biurze Stowarzyszenia wyłącznie do dnia 2 stycznia 2024 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@dot.org.pl. W zgłoszeniach należy zamieścić pełne dane kontaktowe.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 7 tys. zł brutto. Szczegóły konkursu oraz regulamin:

Regulamin

Umowa o przeniesienie praw autorskich

Zgody oraz klauzula informacyjna

Cyklostrada Dolnośląska to  sieć głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego, które będą służyć turystyce rowerowej. Sieć ma liczyć ponad 2000 km tras na terenie całego regionu.