Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnośląska w dniu 19 marca 2024 roku

zgodnie z uchwałą nr 760/2024 Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 29 lutego 2024 roku uprzejmie informuję, że w dniu 19 marca 2024 roku odbędzie się XXXVII Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna w celu wyboru biegłego rewidenta. W imieniu Prezesa Zarządu DOT pana Adama Zawady zapraszamy upoważnionego przedstawiciela członka zwyczajnego. Potwierdzenie […]