Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnośląska w dniu 19 marca 2024 roku

zgodnie z uchwałą nr 760/2024 Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 29 lutego 2024 roku uprzejmie informuję, że w dniu

19 marca 2024 roku odbędzie się XXXVII Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna w celu wyboru biegłego rewidenta.

W imieniu Prezesa Zarządu DOT pana Adama Zawady zapraszamy upoważnionego przedstawiciela członka zwyczajnego.

Potwierdzenie uczestnictwa bardzo prosimy kierować na adres malgorzata.sprawka@dot.org.pl do dnia 14 marca 2024 roku.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna odbędzie się 19 marca 2024 roku we Wrocławiu w budynku Dolnośląskiego Centrum Filmowego przy ul. Piłsudskiego 64a.

•          I termin na godz. 11:00;

•          II termin na godz. 11:15.

___

Materiały do pobrania :


1. Porządek obrad

2. Projekt protokołu

3. Uchwała

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie są także do wglądu w siedzibie DOT, ul. Świdnicka 44, Wrocław.