NABÓR DO PROJEKTU INTERREG POLSKA-SAKSONIA „ŁĄCZĄ NAS ZAMKI I PAŁACE POLSKA-NIEMCY”

default


Dolnośląska Organizacja Turystyczna wraz z partnerem Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH zapraszają do wzięcia udziału w naborze do projektu „Łączą nas zamki i pałace Polska-Niemcy”.

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie strategii/planu działania mającego na celu utworzenie, rozwój i promocję sieci współpracy transgranicznej mającej na celu poszerzenie istniejącego produktu turystycznego pod marką „Europejski Szlak Zamków i Pałaców”.
Cele szczegółowe projektu to:

 1. Stworzenie transgranicznego produktu turystycznego „Europejski Szlak Zamków i Pałaców Polska – Niemcy”
 2. Intensyfikacja i usprawnienie finansowania zamków i pałaców na obszarze wsparcia (Saksonia i województwo dolnośląskie)

Planowane rezultaty projektu:
Zadanie nr 2: Produkt turystyczny „Europejski Szlak Zamków i Pałaców Polska-Niemcy”.
Produkty projektu:

 1. Wydrukowana mapa Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców Polska-Niemcy.
 2. Filmy reklamowe prezentujące zamki i pałace.
 3. Strategia/plan działania na rzecz promocji i rozwoju Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców.
 4. Programy inspirujące.

Zadanie nr 3: Działania promocyjno-informacyjne.
Produkty projektu:

 1. Strony internetowe.
 2. Kampania internetowa.
 3. Szkolenie pracowników CIT po obu stronach granicy w obszarze wsparcia.
 4. Transgraniczne wydarzenie publiczne.

Czas trwania projektu luty 2024 r. – styczeń 2026 r.

Dla kogo przeznaczone jest zaproszenie?

 • dla obiektów z województwa dolnośląskiego
 • powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, miasto Jelenia Góra, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski (obszar wsparcia zgodny z programem Interreg Polska-Saksonia),

Kryteria dla przystępującego obiektu:

 • zabytek historyczny o wartości kulturowej (wpisany do rejestru zabytków) – jest to zamek, pałac, dwór, wieża rycerska.
 • otwarty min. w sezonie (lipiec – sierpień) i co najmniej 3 dni w tygodniu
 • oferuje zwiedzanie
 • posiada ofertę turystyczną
 • prowadzi ewidencję liczby odwiedzających, którą przekaże organizacji do zarządzania projektem (dane wejściowe – przed rozpoczęciem projektu; dane w trakcie trwania projektu i dane po zakończeniu projektu)

Jak zaangażować się w projekt?

· Wypełnij i podpisz memorandum o współpracy

· Wyślij je do nas do 31.03.2024 na adres e-mail: marek.janczyszyn@dot.org.pl

· W razie pytań zadzwoń pod numer 605 250 777

Co oferujemy?
– obecność w kampanii online,
– obecność na stronie internetowej dedykowanej projektowi,
– obecność w filmach promocyjnych produktu Europejski Szlak Zamków i Pałaców Polska-Niemcy,
– obecność w drukowanych materiałach promocyjnych, które będą dystrybuowane podczas imprez promocyjnych oraz w centrach informacji turystycznej po obu stronach granicy.