XXXVIII Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Szanowni Państwo, 

zgodnie z uchwałą nr 774/2024 Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia czerwca 2024 roku informujemy, że w dniu 20 czerwca 2024 roku odbędzie się XXXVIII Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna, na które uprzejmie zapraszamy upoważnionego przedstawiciela członka zwyczajnego. Ze względów organizacyjnych
prosimy o przesłanie potwierdzenia obecności mailowo do dnia 18 czerwca 2024 r.
na adres malgorzata.sprawka@dot.org.pl

 Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna odbędzie się we Wrocławiu w Dolnośląskim Centrum Filmowym, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 64A.

godz. 11:00 – I-szy termin

godz. 11:15 – II-gi   termin.

Porządek obrad XXXVIII ZWZSCZ

Uchwała 774 2024 ws zwołania XXXVIII ZWZSCZ

1.Plan finansowy DOT na 2024 rok

2.Plan merytoryczny DOT na 2024 rok

3.Projekt uchwały ws przyjęcia planu finansowego i merytorycznego DOT na 2024 rok

4.Sprawozdanie merytoryczne DOT za 2023 rok

5.Projekt uchwały ws przyjęcia sprawozdania merytorycznego DOT za 2023 rok

6.Sprawozdanie finansowe DOT za 2023 rok

7.Opinia biegłego rewidenta ws sprawozdania finansowego DOT za 2023 rok

Powyższe materiały dostępne są także do wglądu w siedzibie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej przy ul. Świdnickiej 44 we Wrocławiu.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Zawada

Prezes Zarządu DOT