Przypominamy o odnowieniu certyfikatów punktów informacji turystycznych

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do odświeżenia certyfikatu punktu informacji turystycznej zgodnie z zasadami Polskiej Organizacji Turystycznej. Certyfikaty jak wiemy są wskazówką dla osób odwiedzających punkty jakich usług mogą oczekiwać, a od strony organizacyjnej stanowią dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskiej Organizacji Turystycznej ważną aktualizację danych, które potem są rozpowszechniane przez strony www i wydawnictwa.

Certyfikacja jest dobrowolna, a odbywa się poprzez wypełnienie wniosku certyfikacyjnego zamieszczonego na stronie: https://www.pot.gov.pl/dzialania/l/polski-system-informacji-turystycznej/certyfikacja-it . Tutaj znajdziecie Państwo również komplet informacji dot. zasad certyfikacji, które zostały w 2016 roku zaktualizowane przez Polską Organizację Turystyczną.

Wniosek należy przesłać do biura DOT w wersji elektronicznej na adres dot@dot.org.pl , iwona.nolbert@dot.org.pl oraz oryginał poprzez pocztę.