Zaproszenie do składania ofert – organizacja konferencji inaugurującej

Wrocław, dnia 15.10.2017 r. Zaproszenie do składania ofert na realizację  usługi Organizacja konferencji inaugurującej projekt „Wspólne Dziedzictwo” w dniu 7 grudnia 2017 w ramach projektu:  Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska. Dolnośląska Organizacja Turystyczna, stosując zasadę […]

Zaproszenie do składania ofert

Wrocław, dnia 15.10.2017 r. Zaproszenie do składania ofert na realizację  usługi opracowania dokumentu „Studium potencjału”  w ramach projektu:  Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska. Dolnośląska Organizacja Turystyczna, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza  do  złożenia  oferty  na  realizację […]