ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 633997-N-2017 z dnia 2017-12-20 r.

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 633997-N-2017 z dnia 2017-12-20 r.

 

zobacz ogloszenie o unieważnieniu ogłoszenia