Zaproszenie do składania ofert – Wspólne Dziedzictwo – study tour dla partnerów projektu

Zaproszenie do składania ofert   Dolnośląska Organizacja Turystyczna, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza  do  złożenia  oferty  na : Realizację wizyty studyjnej dla 24 osób po Dolnym Śląsku w dniach 19-21.03.2018. w ramach   projektu Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z  programu Interreg Republika Czeska – Polska. […]

Zapytanie ofertowe dot. wydania albumu

Wrocław, dnia 20.02.2018 r. Zaproszenie do składania ofert Dolnośląska Organizacja Turystyczna, realizując projekt dofinansowany ze środków publicznych, zaprasza  do  składania  ofert  na opracowanie i druk albumu prezentującego  Szlak Kulinarny „Smaki Dolnego Śląska”. Niniejsze zapytanie zostało umieszczone na stronie www Zamawiającego: www.dot.org.pl. Zamówienie nie podlega pod ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych […]