PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY NR 1/2020/Łączą nas zamki i pałace

„Łączą nas zamki i pałace, nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/0001773, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w osi priorytetowej 2; w ramach priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój”

Więcej informacji o wyniku na : https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/29011
Protokół do pobrania
Ocena ofert :

Oferta Liczba punktów
BrandBridge Sp. zo.o. spółka komandytowa
54,14 pkt
CITYBOARD MEDIA SP. Z O.O.
15,81 pkt
Effective Media Solutions Sp. z o.o. sp. komandytowa
17,82 pkt
FABRYKA MARKETINGU SP. Z O.O.
58,71 pkt
HUBMEDIA Sp. z o.o.
32,12 pkt
Ideo Force Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
29,00 pkt
LTB Sp. z o.o.
100 pkt
NOVITZKY Piotr Nowicki
42,55 pkt
Social Art Maciej Leonard Żybula
7,83 pkt
VISIBILITY Marcin Prokopiuk  29,74 pkt

Oferta najkorzystniejsza:

LTB Sp. z o.o. – 100 pkt

 

  1. Wynik postępowania:

W wyniku przeprowadzonego postępowania mającego na celu wybór Wykonawcy do realizacji świadczenia usług marketingu internetowego w zakresie kampanii SEO, Google Ads, kampanii Facebook Ads oraz reklamy displayowej na wybranych portalach turystycznych na rynku polskim w ramach projektu: Łączą nas zamki i pałace, nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/0001773, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w osi priorytetowej 2; w ramach priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój”, Zamawiający wybrał ofertę od: LTB Sp. z o.o.