XXXI Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna

XXXI Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna w dniu 16 września 2020 roku

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Uchwałą nr 617/2020 Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 24 sierpnia 2020 roku uprzejmie informuję, że w dniu 16 września 2020 roku odbędzie się XXXI Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna, na które uprzejmie zapraszamy upoważnionego przedstawiciela członka zwyczajnego.

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna odbędzie się

na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice

 1. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław

godz. 10,00 – I-szy  termin
godz. 10,15 – II-gi   termin

Zaplanowano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXI Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
 2. Wybór Przewodniczącego Obrad XXXI Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
 3. Przyjęcie Porządku Obrad XXXI Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
 4. Przyjęcie Protokołu z XXX Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 24 czerwca 2019 roku.
 5. Wybór Komisji Mandatowej.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności obrad.
 9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2019
 10. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2019 rok.
 11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2019 rok.
 12. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia DOT projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2019 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Merytorycznego Stowarzyszenia DOT na 2020 rok oraz Planu Finansowego Stowarzyszenia DOT na 2020 rok.
 16. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
 17. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

Wszystkie materiały na Zebranie zamieszczone poniżej są także do wglądu w siedzibie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej  ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław.

W razie problemów technicznych z odczytaniem dokumentów prosimy o kontakt
z biurem tel. 71 793 97 22, malgorzata.sprawka@dot.org.pl.

Z wyrazami szacunku

z upoważnienia Zarządu DOT

Rajmund Papiernik

Dyrektor Biura Zarządu DOT

 

Materiały do pobrania:

Uchwała nr 617 2020 Zarządu DOT ws. zwołania XXXI ZWZSWC

Porządek obrad na XXXI ZWZSWC w dniu 16.09.2020r.

Protokół z XXX ZWZSC DOT z 24 czerwca 2019

Sprawozdanie z działalności DOT za 2019 – załącznik do punktu nr 9 porządku obrad XXXI ZWZSWC DOT

Projekty Uchwał na XXXI ZWZSWC DOT w dniu 16.09.2020 r.:
Projekt uchwały 1 XXXIZWZSWC w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego DOT za 2019 rok

Sprawozdanie Finansowe DOT 2019 – załącznik do uchwały nr 1  XXXI ZWZSWC DOT

Uchwała na Projekt Uchwały nr 2 XXXI ZWZSWC w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

Projekt uchwały 3 XXXI ZWZSWC w sprawie przyjęcia planu merytorycznego DOT na 2020 oraz Planu Finansowego DOT na 2020 rok

Plan merytoryczny DOT na 2020 załącznik do uchwały nr 3 XXXI ZWZSWC DOT

Plan finansowy DOT na 2020 rok – załącznik do uchwały nr 3 XXXI ZWZSWC DOT

Mapa terenu Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice