W lipcu 2022 Instytut Rozwoju Terytorialnego opublikował dokument opracowany w ramach międzynarodowego projektu pt. HealingPlaces – Zwiększanie możliwości zarządzania środowiskiem w celu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa naturalnego miast i regionów uzdrowiskowych Europy Środkowej jako siły napędowej rozwoju lokalnego i regionalnego, realizowanego w IRT w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

Naturalne złoża wód leczniczych i termalnych są cennym dobrem obszaru Dolnego Śląska:  ich lecznicza moc jest szeroko wykorzystywana i stanowią ważny czynnik napędzający lokalną i regionalną gospodarkę w sektorach zdrowia,  wellnes i turystyki. Presje związane z rozwojem społeczno-gospodarczym i urbanistycznym, jak i masowa turystyka oraz nieskoordynowanie działań różnych polityk sektorowych i strategii stawia Nas przed wyzwaniem jakim jest zrównoważone zarządzanie wodami leczniczymi i termalnymi.

Ta szeroka strategia opierająca się na inicjowaniu zmian prawnych w zakresie zarządzania rozwojem uzdrowisk  oraz wzmocnieniu problematyki uzdrowiskowej w działaniach samorządu województwa może być okazją dla licznych dolnośląskich uzdrowisk na rozwój i nowe inwestycje.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem samorządy, instytucje oraz przedsiębiorstwa działające w obrębie szeroko rozumianej turystyki uzdrowiskowej. Nowe kierunki promocji to nowe kampanie i nowe marki, których budowanie może być szansą i może przynieść wymierne korzyści.

Dokument dostępny w zakładce Do pobrania

Zwiększanie możliwości zarządzania środowiskiem w celu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa naturalnego miast i regionów uzdrowiskowych Europy Środkowej jako siły napędowej rozwoju lokalnego i regionalnego