W dniach 18-19 maja 2022 r. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu była organizatorem międzynarodowej konferencji  „Best Practice in Accessible Tourism. Case Study of V4 Countries”.

Turystyka dostępna to umożliwienie dostępu do rekreacji i wypoczynku wszystkim osobom, bez względu na ich ograniczenia np. wynikające z niepełnosprawności czy z wieku.

Efekt miesięcy pracy, dyskusji i badań to obszerny, bezpłatny e-book, który nie tylko szczegółowo opisuje udogodnienia na szlakach turystycznych i w atrakcjach turystycznych w państwach V4, ale również może posłużyć jako inspiracja dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Książka skupia się na przedstawieniu dobrych praktyk w turystyce dostępnej w każdym z krajów wyszehradzkich: Polsce, Czechach, Węgrzech i Słowacji, przy uwzględnieniu wszystkich typów  obiektów turystycznych, podzielonych na trzy grupy: kulturalne atrakcje turystyczne, przyrodnicze atrakcje turystyczne oraz obiekty świadczące usługi turystyczne.

https://handlowa.eu/visegrad/publications/

Zapraszamy do lektury i dziękujemy WSH za ciągły wkład w rozwój dolnośląskiej turystyki.