RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo – 28-30.09.2022 Szklarska Poręba

Dolnośląska Organizacja Turystyczna przyłączając się do apelu Prezesa Forum Turystyki Regionów zachęca do udziału w inicjatywie mającej za zadanie wspieranie prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa.

Forum Turystyki Regionów we współpracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych sektora turystyki do uczestnictwa w projekcie pt. RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo, dla którego jednostką wdrażającą jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Celem projektu jest podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych sektora turystyki w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa w Polsce.
W ramach działań projektowych zrealizowany zostanie cykl trzydniowych szkoleń, które odbędą się we wszystkich województwach w Polsce w okresie V – XI 2022r. – ramowy program tematyczny szkoleń przesyłamy w załączeniu.

Jednocześnie informujemy, że podczas ww szkoleń zorganizowany zostanie przez DT MSiT dodatkowy panel merytoryczny poświęcony omówieniu aktualnego stanu regulacji prawnych dotyczących sektora turystyki oraz propozycji planowanych zamian w tym zakresie. Ta część będzie miała równocześnie charakter konsultacji branżowych, dzięki którym Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie mogło pozyskać Państwa opinie i uwagi dotyczące niezbędnych zmian w aktach prawnych regulujących sektor turystyki.
Bezpośrednim realizatorem projektu jest Forum Turystyki Regionów, do którego należy zgłaszać chęć udziału w pojedynczych szkoleniach lub współpracy przy organizacji szkoleń w poszczególnych regionach, do czego w szczególności namawiamy Regionalne Organizacje Turystyczne.
Zważywszy na wagę omawianych tematów i istotne znaczenie podwyższania świadomości prawnej wśród przedstawicieli turystycznych NGO uważamy, że szkolenia te mogą być dobrą okazją do zacieśnienia współpracy ROT z LOTami i innymi branżowymi organizacjami działającymi na danym terenie.

 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW DOT I DIT

DOLNOŚLĄSKA IZBA TURYSTYKI I DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA  we współpracy z ogólnopolskim Forum Turystyki Regionów zapraszają do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu pt. RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo – w załączeniu folder informacyjny. Szczegóły znajdują się na stronie –

 

https://forumturystyki.pl/razem-mozna-lepiej-ksztaltowac-prawo/

 

Projekt realizowany jest m.in. we współpracy z Departamentem Turystyki MSiT  – w załączeniu wspólne pismo FTR i MSiT w tej sprawie.

ITRP oraz Lewiatan są Partnerami tego Projektu. Szkolenie planowane jest w dniach 28-30 września w Szklarskiej Porębie w Hotelu Kryształ : https://www.hotelkrysztal.pl

 

 

Początek szkolenia 28.09 (środa ) godz. 14.00 – zakończenie 30.09 (piątek) godz. 14.00

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny – dojazd we własnym zakresie.

 

Zgłoszenia tylko i wyłącznie  na formularzu proszę przesyłać na adres: dit@dit.wroc.pl  lub  biuro@dot.org.pl   do  30.08 .2022

 

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli organizacji sektora turystyki dlatego, każdy uczestnik musi wpisać w formularzu dane swoje organizacji , którą reprezentuje oraz swoje dane.

 

Folder

Formularz

Program Szkolenia Ekonomia
Program Szkolenia Zarządzanie

 

Dane DIT:

Dolnośląska  Izba Turystyki

Piłsudskiego 66

50-020 Wrocław (Hotel Polonia, I piętro)

tel./fax: +48 71 341 03 70

dit@dit.wroc.pl