Zaproszenie na XXXIV Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków DOT

Zgodnie z Uchwałą nr 689/2022 Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 9 sierpnia 2022 roku uprzejmie informuję, że w dniu 23 sierpnia
2022
 roku odbędzie się XXXIV Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna, na które uprzejmie zapraszamy upoważnionego przedstawiciela członka zwyczajnego.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna odbędzie się w kinie DCF, Piłsudskiego 64A, Wrocław.

  • I  termin na godz. 10:30
  • II termin na godz. 10:45

Materiały na XXXIV NWZC DOT:

Uchwała Zarządu DOT w sprawie zwołania XXXIV NWZC DOT

Porządek obrad na XXXIV NWZC DOT

Protokół z XXXIII Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków DOT 21.09.2022 r.

 

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie są także do wglądu w siedzibie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej  ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław