Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna w dniu 22 września 2022 roku

Szanowni Państwo,

zgodnie z Uchwałą nr 691/2022 Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 5 września 2022 roku uprzejmie informuję, że w dniu 22 września

2022 roku odbędzie się XXXV Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna, na które uprzejmie zapraszamy upoważnionego przedstawiciela członka zwyczajnego. Bardzo prosimy o przesłanie potwierdzenia obecności mailowo do dnia 19 września 2022 r. na adres malgorzata.sprawka@dot.org.pl

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna odbędzie się we Wrocławiu w budynku Dolnośląskiego Centrum Filmowego przy ul. Piłsudskiego 64a.

  • godz. 10:00 – I-szy  termin
  • godz. 10:15 – II-gi   termin.

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie są także do wglądu w siedzibie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej  ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław.

Tym razem chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu również ze względu na przewidziane atrakcje, takie jak:

  • szkolenie Google Ads w turystyce,
  • przedstawienie wyników badań ruchu turystycznego za rok 2021,
  • rozmowy stolikowe.

 

Z wyrazami szacunku

 

Adam Zawada

Prezes Zarządu DOT

 

Materiały na XXXV ZWZSC DOT:

Uchwała Zarządu DOT w sprawie zwołania XXXV ZWZSC DOT

Porządek obrad na XXXV ZWZSWC

Protokół z XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków DOT 23.08.2022

Załącznik nr 1 Projekt uchwały ws. przyjęcia planu finansowego i merytorycznego za rok 2021

Załącznik nr 1 projekt uchwały ws. przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2021

Załącznik nr 2 projekt uchwały ws. przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2021 rok

DOT Sprawozdanie finansowe za rok 2021

DOT Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021

DOT Plan finansowy na rok 2022

DOT Plan merytoryczny na rok 2022

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok