Rozeznanie rynku dla kursu zawodowego „Pracownik utrzymania czystości”

Rozeznanie rynku dotyczące realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu zawodowego „Pracownik utrzymania czystości” wynikającego z IPD  uczestników projektu nr RPDS.08.02.00-02-0015/22 pn. „Szansa na zawodowy sukces: aktywizacja zawodowa imigrantów po 30 roku życia”

01_kurs_zaw_gr5_0015

zał_1_kurs_zaw_gr5_0015

zał_2_kurs_zaw_gr5_0015

zał_3_program_kursu