E-Certyfikacja Informacji Turystycznej w Polsce i na Dolnym Śląsku na lata 2025 oraz 2026

Rusza proces E-Certyfikacji Informacji Turystycznej w Polsce Polska Organizacja Turystyczna jako organizacja odpowiedzialna za promocję polskiej turystyki i rozwój Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w naszym kraju, dąży do zapewnienia wysokiej jakości obsługi turystów i informacji przekazywanych odbiorcom w punktach i centrach informacji turystycznej. Cel ten realizowany jest dzięki E-Certyfikacji, który POT tworzy wspólnie z Forum Informacji Turystycznej. Właśnie rusza kolejna […]

XXXVIII Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Szanowni Państwo,  zgodnie z uchwałą nr 774/2024 Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 6 czerwca 2024 roku informujemy, że w dniu 20 czerwca 2024 roku odbędzie się XXXVIII Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna, na które uprzejmie zapraszamy upoważnionego przedstawiciela członka zwyczajnego. Ze względów organizacyjnychprosimy o przesłanie potwierdzenia obecności mailowo do dnia 18 czerwca […]

NABÓR DO PROJEKTU INTERREG POLSKA-SAKSONIA „ŁĄCZĄ NAS ZAMKI I PAŁACE POLSKA-NIEMCY”

Dolnośląska Organizacja Turystyczna wraz z partnerem Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH zapraszają do wzięcia udziału w naborze do projektu „Łączą nas zamki i pałace Polska-Niemcy”. Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie strategii/planu działania mającego na celu utworzenie, rozwój i promocję sieci współpracy transgranicznej mającej na celu poszerzenie istniejącego produktu turystycznego pod marką „Europejski Szlak Zamków i […]

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnośląska w dniu 19 marca 2024 roku

zgodnie z uchwałą nr 760/2024 Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 29 lutego 2024 roku uprzejmie informuję, że w dniu 19 marca 2024 roku odbędzie się XXXVII Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna w celu wyboru biegłego rewidenta. W imieniu Prezesa Zarządu DOT pana Adama Zawady zapraszamy upoważnionego przedstawiciela członka zwyczajnego. Potwierdzenie […]

Oferta wystawiennicza MTT 2024 dla członków DOT

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w XV edycji Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego, które odbędą się w dniach 22-24 marca 2024 r. na terenie Tarczyński Arena we Wrocławiu. Udział w targach to świetna okazja do promocji i pozyskania klientów zarówno indywidualnych jak i biznesowych. Pełną ofertę znajdą Państwo w folderze dostępnym pod tym adresem. […]

Nabór do projektu Interreg CZ-PL Łączą nas zamki i pałace II Europejski Szlak Zamków i Pałaców

DolnośląskaOrganizacja Turystyczna wraz z partnerami: Destynacją Czechy Wschodnie,Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną, Regionalnym Centrum TurystykiHradec Králové i Centrum Turystyki Kraju Ołomunieckiego złożą wniosek do projektu„Łączą nas Zamki i pałace II” w ramachczesko-polskiego programu Interreg Czechy-Polska.   Celem projektu jest intensyfikacja i usprawnienie promocjizamków i pałaców, które będą zaangażowane w projekt jako elementy wspierająceprodukt transgraniczny. Jest to […]

Rusza XX edycja konkursu na najlepszy produkt turystyczny – Certyfikat POT

Rusza XX edycja konkursu na najlepszy produkt turystyczny – Certyfikat POT Konkurs ma na celu wyłonienie i promocję najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych w Polsce, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie nowych ofert. Konkurs tak jak w latach poprzednich jest dwuetapowy. Najpierw wybieramy Najlepszych w regionie […]

XXXVI Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Szanowni Państwo, zgodnie z uchwałą nr 732/2023 Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 7 czerwca 2023 roku  informujemy, że w dniu 28 czerwca 2023 roku  odbędzie się XXXVI Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna, na które uprzejmie zapraszamy upoważnionego przedstawiciela członka zwyczajnego. Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie potwierdzenia obecności mailowo do […]

Konkurs dotacyjny Samorządu Województwa „Święto Województwa Dolnośląskiego 2023” – zapraszamy do udziału

Do konkursu można zgłaszać oferty na zadania z zakresu turystyki przygotowane specjalnie z okazji Święta Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku. Konkurs ma na celu wzbogacenie oferty turystycznej w związku z obchodami Święta Województwa Dolnośląskiego w październiku 2023 r. W związku z tym wydarzenia zaplanowane w ramach zadania muszą odbywać się w październiku 2023 r.  Zadania […]

Zaproszenie na konferencję online: „Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja odpowiedzialna za […]