XXVIII Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Uchwałą nr 509/2017 Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 12 czerwca 2017 roku uprzejmie informuję, że w dniu 30 czerwca 2017 roku odbędzie się XXVIII Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna, na które uprzejmie zapraszamy upoważnionego przedstawiciela członka zwyczajnego.

 

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna odbędzie się w Hotelu Terminal przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu w sali „Apollo”.

 • godz. 10,45 – I-szy termin
 • godz. 11,00 – II-gi   termin

Zaplanowano następujący porządek obrad :

 

 1. Otwarcie XXVIII Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
 2. Wybór Przewodniczącego Obrad XXVIII Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
 3. Przyjęcie Porządku Obrad XXVIII Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
 4. Przyjęcie Protokołu z XXVI Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna  z dnia 17 maja 2016 roku.
 5. Przyjęcie Protokołu z XXVII Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna  z dnia 9 lutego  2017 roku.
 6. Wybór Komisji Mandatowej.
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności obrad.
 10. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia DOT za 2016  rok.
 11. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia DOT za 2016 rok.
 12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2016 rok.
 13. Przedstawienie  przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia DOT projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia DOT.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2016 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia DOT za 2016 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Merytorycznego Stowarzyszenia DOT na 2017 rok oraz Planu Finansowego Stowarzyszenia DOT na 2017 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Materiały na XXVIII Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna mogą Państwo pobrać ze strony.

 

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie są także do wglądu w siedzibie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław.

 

W razie problemów technicznych z odczytaniem dokumentów prosimy o kontakt z biurem tel. 71 793 97 22, +48 603 250 293, magda.tworek@dot.org.pl.

 

 

Z wyrazami szacunku

z upoważnienia Zarządu DOT

 

 

 

Rajmund Papiernik

Dyrektor Biura Zarządu DOT

 

Materiały do pobrania:

Porządek obrad XXVIII ZWZSC w dniu 30.06.2017

PROTOKÓŁ Z XXVI ZWZSWCS Z DNIA 17.05.2016 ROKU

PROTOKÓŁ Z XXVII NWZCS W DNIU 09.02.2017 ROKU

Projekty Uchwał na XXVIII ZWZSC w dniu 30.06.2017 r

Uchwała 1 XXVIIIZWZSC

Uchwała 2 XXVIIIZWZSC

Uchwała 3 XXVIIIZWZSC

Uchwała  496 2017 Zmiana Plan Merytoryczny DOT na 2017

Uchwała ws. zmiany- Plan Merytoryczny DOT na 2017

Zał. nr 1 Plan Merytoryczny DOT na 2017 rok.

Uchwała 489 2017 Sprawozdanie z działalności w 2016 roku

Zał. nr 1 Sprawozdanie z działalności DOT za 2016 rok.

Uchwała 489 2017 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia DOT za 2016 roku

Uchwała 495 2017  Plan Merytoryczny DOT na 2017

Uchwała 495 2017Plan Merytoryczny DOT na 2017

Zał. nr 1 Plan Merytoryczny DOT na 2017 rok.

Uchwała 507 2017 Sprawozdanie Finansowe za 2016rok

Sprawozdanie Finansowe 2016

Sprawozdanie Finansowe DOT za 2016 r.

Uchwała 507 2017 Sprawozdanie Finansowe za 2016rok

Uchwała 508 2017 Plan finansowy na 2017

Uchwała 508 2017 Plan Finansowy DOT na 2017

Załącznik nr 1 do Planu Finansowego na 2017

Uchwała 510 2017 ws.porządku obrad XXVIII ZWZSC

Uchwała 510 2017ws.porządku obrad XXVIII ZWZSC

Zał. nr 1 do Uchwały 459 2016 Porządek obrad XXVIII ZWZSC

prezentacja DOT – 03