OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dolnośląska Organizacja Turystyczna informuje o przedłużeniu temrinu przetargu:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.02.2018

Ogłoszenie o zmianie terminu skkładania ofert_26022018wczysta