Konkurs na najlepszą pracę magisterską

konkurs 1
Polska Organizacja Turystyczna i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” powołały konkurs prac magisterskich „Teraz Polska Turystyka”, aby we współpracy ze środowiskiem naukowym wyłonić młode talenty i uzyskać prace badawcze o potencjale wdrożeniowym.
W konkursie mogą brać udział absolwenci studiów magisterskich, których prace:
👉dotyczą turystyki krajowej lub przyjazdowej do Polski;
👉zostały obronione po 1 stycznia 2020 r. i uzyskały co najmniej stopień bardzo dobry.