Rozeznanie w zakresie realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu umiejętności poruszania się na rynku pracy

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Nr 015/DOT/03/03/2023/RR dotyczącym realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu umiejętności poruszania się na rynku pracy – warsztaty aktywizujące w ramach projektu „Szansa na zawodowy sukces: aktywizacja zawodowa imigrantów po 30 roku życia”

1. Rozeznanie rynku nr 015/DOT/03/03/2023/RR dotyczące realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu umiejętności poruszania się na rynku pracy – warsztaty aktywizujące

2. Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr 015/DOT/03/03/2023/RR

3. Załącznik nr 2 do rozeznania rynku nr 0015/DOT/03/03/2023/RR