XXXVI Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Szanowni Państwo,

zgodnie z uchwałą nr 732/2023 Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 7 czerwca 2023 roku  informujemy, że w dniu 28 czerwca 2023 roku  odbędzie się XXXVI Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna, na które uprzejmie zapraszamy upoważnionego przedstawiciela członka zwyczajnego. Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie potwierdzenia obecności mailowo do dnia 23 czerwca 2023 r. na adres malgorzata.sprawka@dot.org.pl

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna odbędzie się we Wrocławiu w hotelu Novotel Wrocław City ul. Wyścigowa 35

  • godz. 10:30 – I-szy  termin
  • godz. 10:45 – II-gi   termin.

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie są także do wglądu w siedzibie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej przy  ul. Świdnickiej 44 we Wrocławiu.

Z wyrazami szacunku

Adam Zawada
Prezes Zarządu DOT

Materiały na XXXV ZWZSC DOT:
DOT Plan merytoryczny na 2023 rok

DOT Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

DOT Sprawozdanie Merytoryczne za 2022 rok

Porządek Obrad XXXVI ZWZSCS DOT

Projekt uchwały ws zatwierdzenia planu finansowego na 2023 rok

Projekt uchwały ws zatwierdzenia planu merytorycznego na 2023 rok

Projekt uchwały ws zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok

Projekt uchwały ws zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2022 rok

Protokół z obrad XXXV ZWZSC DOT z dnia 22.09.2022 roku

Uchwała 732 2023 ws zwołania XXXVI Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków DOT

Plan Finansowy DOT 2023