Zaproszenie do składania ofert

Wrocław, dnia 18.12.2017 r. Zaproszenie do składania ofert Dolnośląska Organizacja Turystyczna, realizując projekt dofinansowany ze środków publicznych, zaprasza  do  składania  ofert  na dostarczenie materiału zdjęciowego (wraz z przeniesieniem do niego majątkowych praw autorskich) na potrzeby stworzenia przewodnika kulinarno-turystycznego w ramach realizacji projektu „Szlak Kulinarny Smaki Dolnego Śląska”. Niniejsze zapytanie zostało umieszczone na stronie www Zamawiającego: […]