Nowy kierunek na UWr „Prawo w turystyce”

Szanowni Państwo, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza do uczestnictwa w nowoutworzonych studiach podyplomowych „Prawo w turystyce”. Studia te są przede wszystkim dedykowane pracownikom i kierownikom podmiotów świadczących usługi turystyczne, zatrudnionych m.in. w: biurach podróży, agencjach turystycznych, liniach lotniczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, hotelach i innych bazach noclegowych, a także osobom poszukującym miejsca zatrudnienia [...]

2023-05-12T09:26:53+02:0012 maja 2023|

Prezentacja wyników badania ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku 2019 – 2022

Dolnośląska Organizacja Turystyczna na podstawie danych pozyskanych dzięki wsparciu Samorządu Województwa od firmy Selectivv oraz danych GUS i badań własnych opracowała ilościowe badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku. Zachęcam do zapoznania się z jego wynikami: Prezentacja wyników badania ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku 2019 - 2022

2023-04-17T16:15:05+02:0017 kwietnia 2023|

Rozeznanie rynku dla kursu zawodowego „Pracownik utrzymania czystości”

Rozeznanie rynku dotyczące realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu zawodowego „Pracownik utrzymania czystości” wynikającego z IPD  uczestników projektu nr RPDS.08.02.00-02-0015/22 pn. „Szansa na zawodowy sukces: aktywizacja zawodowa imigrantów po 30 roku życia” 01_kurs_zaw_gr5_0015 zał_1_kurs_zaw_gr5_0015 zał_2_kurs_zaw_gr5_0015 zał_3_program_kursu

2023-05-16T16:09:14+02:0012 kwietnia 2023|

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku Zamówienia, którego wartość nie przekracza 50 000,00 zł w zakresie realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu umiejętności poruszania się na rynku pracy

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z notatką z przeprowadzonego rozeznania rynku Zamówienia, którego wartość nie przekracza 50 000,00 zł w zakresie warsztatów z zakresu umiejętności poruszania się na rynku pracy i z ogłoszeniem: Nr 015/DOT/03/03/2023/RR.

2023-04-25T15:00:28+02:002 marca 2023|

Rozeznanie w zakresie realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu umiejętności poruszania się na rynku pracy

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Nr 015/DOT/03/03/2023/RR dotyczącym realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu umiejętności poruszania się na rynku pracy – warsztaty aktywizujące w ramach projektu „Szansa na zawodowy sukces: aktywizacja zawodowa imigrantów po 30 roku życia” 1. Rozeznanie rynku nr 015/DOT/03/03/2023/RR dotyczące realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z [...]

2023-04-25T12:59:06+02:001 marca 2023|

Rozeznanie rynku w zakresie tłumaczeń w projekcie „Szansa na zawodowy sukces: aktywizacja zawodowa imigrantów po 30 roku życia”

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem: Nr 015/DOT/02/03/2023/RR dotyczącym dotyczące realizacji usługi związanej z tłumaczeniami zwykłymi 1. Rozeznanie rynku: Nr 015/DOT/02/03/2023/RR dotyczące realizacji usługi związanej z tłumaczeniami zwykłymi 2. Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr 015/DOT/02/03/2023/RR 3. Załącznik nr 2 do rozeznania rynku nr 015/DOT/02/03/2023/RR  

2023-04-25T12:49:31+02:001 marca 2023|

Rozeznanie rynku w projekcie „Szansa na zawodowy sukces: aktywizacja zawodowa imigrantów po 30 roku życia”

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem: Nr 015/DOT/01/03/2023/RR dotyczącym realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu Indywidualnego Pośrednictwa Pracy: 1. Rozeznanie rynku nr 015/DOT/01/03/2023/RR 2. Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr 015/DOT/01/03/2023/RR 3. Załącznik nr 2 do rozeznania rynku nr 0015/DOT/01/03/2023/RR  

2023-04-25T12:05:49+02:001 marca 2023|
Przejdź do góry